Abdelmalek AZIZI

اللغة العربية و تطور علمي التشفير و الرياضيات

مند نشأة أول دولة إسلامية بالمغرب، اختار واستعمل المغاربة كتابات سرية مغايرة للكتابات السائدة والمعروفة عند عامة الناس، فقد استعملوا حروفا كانت خليطا من حروف سريانية، عربية، :عجمية وأشكال أخرى، كان من أبرزھا كتابة المھدي ابن تومرت ( دولة الموحدين 1130 )م دولة السعديين 1600 )

Télécharger

Cette entrée a été publiée dans En Arabe.